Προφίλ Μεταφορέα

Ονομα χρήστη

ovelix

Περιγραφή

Οδικές μεταφορές και μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνω την ολική ή μερική συσκευασία της οικοσκευής, αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση επίπλων, αποσύνδεση και επανασύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών, κατόπιν συμφωνίας. Υπεύθυνη, εξαιρετικά επιμελημένη και προσεκτική εργασία από έμπειρο προσωπικό, πάντοτε υπό την δική μου προσωπική επίβλεψη από την αρχή έως την ολοκλήρωση κάθε εργασίας.

Ολοκληρωμένες Μεταφορές

599

Project id:
3160
Project Name:
Project id:
2030
Project Name:
Project id:
2153
Project Name:
Project id:
2177
Project Name:
Project id:
2250
Project Name:
Project id:
2276
Project id:
2319
Project Name:
Project id:
2446
Project Name:
Project id:
2554
Project Name:
Project id:
2571
Project Name:
Project id:
2638
Project Name:
Project id:
2671
Project Name:
Project id:
2814
Project Name:
Project id:
2815
Project Name:
Project id:
2857
Project Name:
Project id:
3299
Project Name:
Project id:
3336
Project Name:
Project id:
3346
Project Name:
Project id:
3384
Project Name:
Project id:
3512
Project Name:
Project id:
3668
Project Name:
Project id:
3698
Project Name:
Project id:
3991
Project Name:
Project id:
4123
Project Name:
Project id:
4243
Project Name:
Project id:
4327
Project Name:
Project id:
4337
Project Name:
Project id:
4382
Project Name:
Project id:
4402
Project Name:
Project id:
4814
Project Name:
Project id:
4865
Project Name:
Project id:
4873
Project Name:
Project id:
4911
Project id:
4949
Project Name:
Project id:
5431
Project Name:
Project id:
5569
Project id:
5694
Project Name:
Project id:
6166
Project Name:
Project id:
6182
Project id:
6225
Project Name:
Project id:
6363
Project Name:
Project id:
6553
Project Name:
Project id:
6567
Project Name:
Project id:
6590
Project Name:
Project id:
6640
Project id:
6699
Project Name:
Project id:
6885
Project Name:
Project id:
7011
Project Name:
Project id:
7040
Project Name:
Project id:
7070
Project id:
7356
Project Name:
Project id:
7412
Project Name:
Project id:
7456
Project Name:
Project id:
7504
Project Name:
Project id:
7718
Project Name:
Project id:
8045
Project Name:
Project id:
8337
Project Name:
Project id:
8340
Project id:
8466
Project Name:
Project id:
8475
Project id:
8521
Project Name:
Project id:
8558
Project id:
8560
Project Name:
Project id:
8566
Project Name:
Project id:
8681
Project id:
8694
Project Name:
Project id:
8708
Project Name:
Project id:
8714
Project Name:
Project id:
8755
Project Name:
Project id:
8756
Project id:
8825
Project id:
8881
Project Name:
Project id:
8883
Project id:
9047
Project Name:
Project id:
9036
Project Name:
Project id:
9058
Project Name:
Project id:
9141
Project Name:
Project id:
9142
Project Name:
Project id:
9236
Project id:
9254
Project id:
9264
Project Name:
Project id:
9339
Project id:
9451
Project Name:
Project id:
9582
Project id:
9604
Project Name:
Project id:
9614
Project id:
9642
Project Name:
Project id:
9743
Project Name:
Project id:
9818
Project Name:
Project id:
9850
Project Name:
Project id:
9904
Project Name:
Project id:
9911
Project id:
9963
Project Name:
Project id:
9989
Project Name:
Project id:
10016
Project id:
10258
Project Name:
Project id:
10408
Project Name:
Project id:
10486
Project Name:
Project id:
10566
Project Name:
Project id:
10665
Project Name:
Project id:
10667
Project Name:
Project id:
10713
Project Name:
Project id:
10718
Project Name:
Project id:
10751
Project Name:
Project id:
10768
Project id:
10885
Project Name:
Project id:
10969
Project Name:
Project id:
11016
Project Name:
Project id:
11060
Project Name:
Project id:
11073
Project Name:
Project id:
11105
Project id:
11163
Project Name:
Project id:
11146
Project Name:
Project id:
11161
Project id:
11179
Project id:
11309
Project id:
11599
Project id:
11938
Project id:
12022
Project id:
12031
Project id:
12062
Project Name:
Project id:
12105
Project Name:
Project id:
12106
Project Name:
Project id:
12125
Project id:
12135
Project Name:
Project id:
12185
Project Name:
Project id:
12431
Project id:
12531
Project Name:
Project id:
12603
Project Name:
Project id:
12667
Project Name:
Project id:
12673
Project id:
12689
Project Name:
Project id:
12799
Project Name:
Project id:
12809
Project Name:
Project id:
12825
Project Name:
Project id:
12880
Project id:
12943
Project Name:
Project id:
13022
Project Name:
Project id:
13077
Project id:
13515
Project Name:
Project id:
13623
Project Name:
Project id:
13719
Project Name:
Project id:
13757
Project id:
13773
Project id:
13986
Project Name:
Project id:
13987
Project Name:
Project id:
14176
Project id:
14197
Project Name:
Project id:
14280
Project Name:
Project id:
14419
Project Name:
Project id:
14458
Project Name:
Project id:
14493
Project Name:
Project id:
14507
Project id:
14560
Project Name:
Project id:
14578
Project id:
14756
Project Name:
Project id:
14784
Project id:
14912
Project Name:
Project id:
15028
Project Name:
Project id:
15039
Project Name:
Project id:
15101
Project Name:
Project id:
15185
Project Name:
Project id:
15253
Project Name:
Project id:
15257
Project id:
15634
Project Name:
Project id:
15795
Project id:
16499
Project id:
16911
Project Name:
Project id:
16986
Project Name:
Project id:
17013
Project Name:
Project id:
17867
Project Name:
Project id:
18205
Project id:
18206
Project id:
18603
Project Name:
Project id:
18693
Project id:
18702
Project id:
18716
Project Name:
Project id:
18717
Project Name:
Project id:
18747
Project id:
18867
Project Name:
Project id:
18880
Project Name:
Project id:
18893
Project Name:
Project id:
19044
Project id:
19067
Project id:
19085
Project Name:
Project id:
19092
Project Name:
Project id:
19149
Project id:
19391
Project Name:
Project id:
19422
Project Name:
Project id:
19427
Project Name:
Project id:
19457
Project id:
19459
Project Name:
Project id:
19492
Project Name:
Project id:
19509
Project id:
19512
Project Name:
Project id:
19551
Project id:
19611
Project Name:
Project id:
19687
Project Name:
Project id:
19737
Project id:
19783
Project Name:
Project id:
19916
Project id:
19957
Project id:
20026
Project Name:
Project id:
20241
Project id:
20336
Project Name:
Project id:
20478
Project Name:
Project id:
20504
Project id:
20644
Project Name:
Project id:
20681
Project Name:
Project id:
20752
Project Name:
Project id:
21102
Project Name:
Project id:
21120
Project Name:
Project id:
21223
Project id:
21259
Project id:
21335
Project id:
21397
Project Name:
Project id:
21428
Project Name:
Project id:
21465
Project Name:
Project id:
22077
Project id:
22251
Project id:
22481
Project Name:
Project id:
22588
Project Name:
Project id:
22606
Project Name:
Project id:
22633
Project Name:
Project id:
23201
Project Name:
Project id:
23218
Project Name:
Project id:
23225
Project Name:
Project id:
23291
Project Name:
Project id:
23311
Project Name:
Project id:
23477
Project Name:
Project id:
23483
Project Name:
Project id:
23530
Project Name:
Project id:
23558
Project Name:
Project id:
24037
Project Name:
Project id:
24049
Project Name:
Project id:
24094
Project Name:
Project id:
24631
Project Name:
Project id:
24751
Project id:
24803
Project id:
24907
Project id:
25036
Project Name:
Project id:
25040
Project Name:
Project id:
25587
Project id:
25772
Project Name:
Project id:
25799
Project id:
26252
Project Name:
Project id:
26265
Project Name:
Project id:
26309
Project id:
26368
Project Name:
Project id:
26417
Project Name:
Project id:
26696
Project Name:
Project id:
26821
Project id:
26920
Project Name:
Project id:
26994
Project Name:
Project id:
27293
Project id:
27359
Project id:
27360
Project Name:
Project id:
27439
Project id:
27472
Project Name:
Project id:
27501
Project id:
27545
Project Name:
Project id:
27568
Project id:
27601
Project Name:
Project id:
27639
Project Name:
Project id:
27653
Project Name:
Project id:
27716
Project Name:
Project id:
27765
Project id:
28036
Project Name:
Project id:
28105
Project id:
28352
Project Name:
Project id:
28389
Project Name:
Project id:
28420
Project Name:
Project id:
28457
Project id:
28504
Project Name:
Project id:
28523
Project Name:
Project id:
28554
Project id:
28569
Project Name:
Project id:
28572
Project Name:
Project id:
28604
Project id:
28640
Project Name:
Project id:
28697
Project id:
28797
Project id:
28808
Project Name:
Project id:
28959
Project Name:
Project id:
29049
Project Name:
Project id:
29051
Project id:
29083
Project id:
29107
Project Name:
Project id:
29218
Project Name:
Project id:
29219
Project Name:
Project id:
29268
Project Name:
Project id:
29274
Project Name:
Project id:
29389
Project Name:
Project id:
29403
Project id:
29409
Project id:
29554
Project id:
29683
Project id:
29788
Project Name:
Project id:
29826
Project Name:
Project id:
29830
Project Name:
Project id:
29844
Project Name:
Project id:
29983
Project id:
29999
Project id:
30054
Project id:
30074
Project Name:
Project id:
30159
Project Name:
Project id:
30242
Project Name:
Project id:
30245
Project Name:
Project id:
30248
Project Name:
Project id:
30300
Project Name:
Project id:
30400
Project Name:
Project id:
30420
Project Name:
Project id:
30468
Project Name:
Project id:
30473
Project id:
30482
Project id:
30485
Project id:
30519
Project id:
30534
Project Name:
Project id:
30555
Project Name:
Project id:
30573
Project Name:
Project id:
30747
Project Name:
Project id:
30771
Project Name:
Project id:
30820
Project id:
30835
Project Name:
Project id:
31059
Project Name:
Project id:
31651
Project Name:
Project id:
31111
Project id:
31162
Project id:
31215
Project Name:
Project id:
31225
Project Name:
Project id:
31240
Project Name:
Project id:
31244
Project Name:
Project id:
31253
Project id:
31273
Project Name:
Project id:
31523
Project Name:
Project id:
31526
Project Name:
Project id:
31559
Project id:
31622
Project Name:
Project id:
31685
Project Name:
Project id:
31693
Project Name:
Project id:
31917
Project Name:
Project id:
31924
Project id:
31934
Project Name:
Project id:
31939
Project id:
31944
Project Name:
Project id:
32065
Project id:
32095
Project Name:
Project id:
32243
Project Name:
Project id:
32290
Project Name:
Project id:
32299
Project Name:
Project id:
32332
Project id:
32356
Project id:
32502
Project Name:
Project id:
32506
Project id:
32515
Project id:
32538
Project Name:
Project id:
32570
Project Name:
Project id:
32581
Project Name:
Project id:
32705
Project Name:
Project id:
32714
Project id:
32775
Project id:
32776
Project Name:
Project id:
32890
Project Name:
Project id:
32925
Project Name:
Project id:
32980
Project Name:
Project id:
32991
Project Name:
Project id:
33085
Project Name:
Project id:
33093
Project id:
33106
Project id:
33117
Project Name:
Project id:
33140
Project id:
33166
Project id:
33168
Project Name:
Project id:
33180
Project id:
33184
Project Name:
Project id:
33198
Project Name:
Project id:
33259
Project id:
33263
Project Name:
Project id:
33362
Project Name:
Project id:
33453
Project id:
33473
Project Name:
Project id:
33510
Project id:
33611
Project Name:
Project id:
33624
Project Name:
Project id:
33642
Project Name:
Project id:
33662
Project Name:
Project id:
33715
Project Name:
Project id:
33806
Project Name:
Project id:
33859
Project Name:
Project id:
33903
Project Name:
Project id:
34159
Project Name:
Project id:
34182
Project id:
34288
Project id:
34351
Project Name:
Project id:
34407
Project Name:
Project id:
34510
Project Name:
Project id:
34514
Project id:
34589
Project Name:
Project id:
34615
Project Name:
Project id:
34706
Project Name:
Project id:
34912
Project id:
35004
Project Name:
Project id:
35052
Project Name:
Project id:
35318
Project Name:
Project id:
35387
Project Name:
Project id:
35413
Project Name:
Project id:
35724
Project id:
35769
Project Name:
Project id:
35879
Project Name:
Project id:
36057
Project id:
36235
Project id:
36383
Project id:
36511
Project Name:
Project id:
36697
Project Name:
Project id:
36727
Project Name:
Project id:
36747
Project id:
36754
Project Name:
Project id:
36789
Project Name:
Project id:
36795
Project Name:
Project id:
37098
Project Name:
Project id:
37234
Project id:
37272
Project Name:
Project id:
37309
Project id:
37340
Project id:
37399
Project Name:
Project id:
37418
Project Name:
Project id:
37562
Project Name:
Project id:
37718
Project Name:
Project id:
37748
Project Name:
Project id:
37769
Project Name:
Project id:
37971
Project id:
37989
Project id:
38151
Project Name:
Project id:
38246
Project Name:
Project id:
38333
Project Name:
Project id:
38350
Project Name:
Project id:
38449
Project Name:
Project id:
38589
Project id:
38739
Project Name:
Project id:
38840
Project Name:
Project id:
38846
Project Name:
Project id:
39018
Project Name:
Project id:
39074
Project Name:
Project id:
39185
Project Name:
Project id:
39189
Project id:
39199
Project id:
39219
Project id:
39251
Project Name:
Project id:
39254
Project id:
39266
Project Name:
Project id:
39315
Project Name:
Project id:
39335
Project Name:
Project id:
39341
Project Name:
Project id:
39348
Project Name:
Project id:
39412
Project Name:
Project id:
39448
Project Name:
Project id:
39511
Project id:
39533
Project Name:
Project id:
39581
Project Name:
Project id:
39724
Project Name:
Project id:
39742
Project id:
39797
Project id:
39945
Project Name:
Project id:
39980
Project id:
40086
Project Name:
Project id:
40178
Project Name:
Project id:
40200
Project Name:
Project id:
40409
Project id:
40447
Project Name:
Project id:
40453
Project Name:
Project id:
40542
Project Name:
Project id:
41113
Project id:
41261
Project Name:
Project id:
41311
Project Name:
Project id:
41443
Project Name:
Project id:
41608
Project Name:
Project id:
41909
Project Name:
Project id:
41930
Project Name:
Project id:
41980
Project Name:
Project id:
42005
Project id:
42016
Project Name:
Project id:
42033
Project Name:
Project id:
42037
Project Name:
Project id:
42040
Project Name:
Project id:
42056
Project Name:
Project id:
42079
Project Name:
Project id:
42149
Project id:
42155
Project id:
42213
Project Name:
Project id:
42225
Project Name:
Project id:
42231
Project Name:
Project id:
42359
Project Name:
Project id:
42437
Project id:
42444
Project id:
42472
Project Name:
Project id:
42503
Project id:
42575
Project Name:
Project id:
42591
Project id:
42607
Project id:
42631
Project id:
42827
Project Name:
Project id:
42841
Project Name:
Project id:
42847
Project id:
42896
Project Name:
Project id:
42933
Project id:
43060
Project id:
43107
Project Name:
Project id:
43166
Project Name:
Project id:
43168
Project id:
43250
Project Name:
Project id:
43261
Project Name:
Project id:
43269
Project Name:
Project id:
43369
Project id:
43407
Project Name:
Project id:
43422
Project Name:
Project id:
43425
Project id:
43563
Project Name:
Project id:
43746
Project Name:
Project id:
43824
Project id:
43921
Project id:
44026
Project id:
44544
Project Name:
Project id:
44756
Project Name:
Project id:
44803
Project Name:
Project id:
44901
Project id:
44906
Project Name:
Project id:
44950
Project Name:
Project id:
45070
Project Name:
Project id:
45292
Project Name:
Project id:
45404
Project id:
45405
Project id:
45406
Project Name:
Project id:
45437
Project id:
45510
Project Name:
Project id:
45524
Project Name:
Project id:
46007
Project Name:
Project id:
46084
Project id:
46101
Project Name:
Project id:
46106
Project Name:
Project id:
46200
Project id:
46218
Project Name:
Project id:
46338
Project id:
46366
Project Name:
Project id:
46372
Project Name:
Project id:
46465
Project Name:
Project id:
46497
Project Name:
Project id:
46970
Project Name:
Project id:
47373
Project Name:
Project id:
47472
Project id:
47737
Project Name:

Κριτικές

(296)
Κριτικές:
5
Χρήστης:
Zafeiro
Μεταφορά:

Τυπικός και ευγενέστατος, διευκόλυνε πάρα πολύ την διαδικασία της μετακόμισης..

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Fokionas
Μεταφορά:

Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη και την μεταφορική Ovelix για την άποψη συνεργασία και εξυπηρέτηση. ΣΥΝΕΠΗΣ και ΑΡΙΣΤΟΣ επαγγελματίας!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
bill999
Μεταφορά:

Πολύ γρήγορη συννενόηση και άμεση εξυπηρέτηση γτ βιαζομουν( Η παραλαβή έγινε μετά από 1 ώρα από το τηλεφώνημα) και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Το ψυγείο παραδόθηκε όπως έπρεπε χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
maryp
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
Μπιζανη
Μεταφορά:

Πολύ καλή εξυπηρέτηση, στην ώρα του, πολύ ευγενικός.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
tassosn
Μεταφορά:

Άμεση ανταπόκριση στην καταχώρησή μου (λιγότερο από 5'). Ο κ. Αντώνης πολύ ευγενικός και συνεργάσιμος. Πολύ καλή τιμή. Θα τον προτιμούσα ξανά στο μέλλον.

Κριτικές:
1
Χρήστης:
peppasp
Μεταφορά:

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΜΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΦΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΥΤΕΣ 85-90 % ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ. ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΗΤΑΝ Ο ΚΥΡ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 2ο ΌΡΟΦΟ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΑΡΓΑ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥΣΑΜΕ. ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΧΤΥΠΗΣΑΝ. ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΟΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΛΙΞΑΝΕ ΣΕ ΝΑΥΛΟΝ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΣΟΥΝ ΒΑΘΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ. ΑΚΟΜΑ ΕΣΠΑΣΑΝ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ 3ΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΓΑΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ. ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 80% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (5 ΧΡΟΝΩΝ,2 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΩΝ) ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ-ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
chrisnak
Μεταφορά:

Η μετακόμισή μας ήταν άψογη. Ο κ.Αντώνης και ο βοηθός του είναι πολύ αποτελεσματικοί και προσεκτικοί στη δουλειά τους. Πολύ ευγενικοί και ευχάριστοι. Σίγουρα θα τους ξαναπροτιμήσουμε σε μελλοντική μας μετακόμιση. Τους ευχαριστούμε πολύ!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
manosagn
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
Stellou1985
Μεταφορά:

Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!! Εγιναν ολα οπως συμφωνησαμε. Και κάτι εξτρα πράγματα που ζητησα κ κ.Αντώνης δεν αρνηθηκε. Ολοι τους με το χαμογελο και χωρις να δυσανασχετούν! Εξυπηρετικοί, γρηγοροι, προσεκτικοί και πανω απ'ολα ευγενικοί!! Επαγγελματίες!!Κ.Αντωνη σε ευχαριστούμε για ολα!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
xarishellas
Μεταφορά:

Όλα πήγαν εξαιρετικά. Πολύ καλή τιμή, άριστος επαγγελματίας, γρήγορη κ ασφαλή μεταφορά.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
vinteakias
Μεταφορά:

Με μια λεξη ο Αντωνης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΑΡΙΣΤΟς ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΦΙΛΙΚΟς , ΕΓΚΑΡΔΙΟς, ευπηρετικος με λυσεις σε οποιο προβλημα παρουσιαζοταν, κυριολεκτικα εγιναν ολα τοσο τελεια που δεν καταλαβα οτι εγινε μετακομιση.Τον συστηνω ανεπιφυλακτα, Αριστος ο ιδιος και η ομαδα του

Κριτικές:
5
Χρήστης:
dragoneye
Μεταφορά:

Εξαιρετικός ο κ. Αντώνης. Ευγενικότατος, και το προσωπικό του έμπειρο και με έγνοια να γίνει η δουλειά σωστά χωρίς την παραμικρή ζημιά. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα

Κριτικές:
5
Χρήστης:
giosardelis
Μεταφορά:

Άμεση επικοινωνία με την πιο προσιτή τιμή. Συνεπέστατοι, εξυπηρετικοί, γρήγοροι, σωστοί επαγγελματίες, φιλικοί και συνεργάσιμοι. Τα συμφωνηθέντα τηρήθηκαν στο έπακρο. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
froolman
Μεταφορά:

Εξαιρετικός μεταφορεας, ευγενικοι ολοι τους, πολύ οικονομικός και χωρίς ζημιές. Συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Κριτικές:
4
Χρήστης:
lina a
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
fouskoul123
Μεταφορά:

Ο κ. Αντώνης είναι πολύ ευγενικός, απόλυτα συνεπής κι εξυπηρετικότατος. Η μεταφορά έγινε με απόλυτη συνέπεια κι επαγγελματισμό κι όχι μόνο δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά ο κ. Αντώνης ήταν πρόθυμος να βοηθήσει με ό,τι χρειάζεται. Τον ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία και τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
filafen
Μεταφορά:

Άψογη επικοινωνία και εξυπηρέτηση. Ευγένεια και επαγγελματισμός. Θα τον προτιμήσω ξανα σίγουρα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
mavros2303
Μεταφορά:

Αριστη επικοινωνια..αριστη εξυπηρετηση..επαγγελματιες οι ανθρωποι.. συνεπεις..Εδωσα παραπανω πραγματα απο οτι αρχικα συμφωνησαμε χωρις να μεταβαλλει την τιμη..Εννοειτε οτι στην επομενη μετακομιση πρωτο νουμερο που θα παρω ειναι ο ovelix..ευχαριστω πολυ.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
tsihlask
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
melis
Μεταφορά:

Εξαιρετική δουλειά και απόλυτα επαγγελματική! Μεταχειρίστηκαν με προσοχή όλα τα έπιπλα και τις συσκευές μας. Όλα έγιναν όπως είχαν συμφωνηθεί. Κε. Αντώνη ευχαριστούμε πολύ για όλα!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
vegliri
Μεταφορά:

Καλή συνεννόηση, ευγένεια, ταχύτητα, συνέπεια στην παραλαβή και παράδοση

Κριτικές:
5
Χρήστης:
gerakas2017
Μεταφορά:

Ολα έγιναν τέλεια. Ο κ. Αντώνης φρόντισε η μετακόμιση να διεκπεραίωθει οπως ακριβως συμφωνήθηκε. Ολοι και ολα στην ωρα τους ειδικά όταν πρόκειται για μετακόμιση από Κοζάνη - Αθήνα. Οι συνεργάτες τους εξυπηρετικοί σε ολα, φιλικοί και ευγενεστατοι. Τα χαιρετίσματα μας σε ολους σας. Γιάννης - Μαρία

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Elva4e
Μεταφορά:

Άψογη και άμεση εξυπηρέτηση!Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!!! Ο κύριος Αντώνης είναι ευγενικός, συνεπής, συνεργάσιμος...σωστός επαγγελματίας και αυτός και οι συνεργάτες του! Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεμπτη συνεργασία!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ThemisTrypas
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
psemfyl13017
Μεταφορά:

Ευγενέστατος,επαγγελματίας και γρήγορος.Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα..

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Vitese
Μεταφορά:

Μεταφορά Αθήνα-Λουτράκι. Φοβερό team, γρήγοροι, ευγενέστατοι, εξυπηρετικότατοι, τόσο ο κ.Πετρίδης όσο και τα παιδιά. Μετέφεραν και συνέδεσαν πράγματα όπως τα είχα ζητήσει. Ακόμα και όταν βγήκαν κάτι έκτακτες κούτες ο κ.Πετρίδης με χαμόγελο είπε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ζημιά καμία, ήξεραν τι έκαναν και τι συναρμολογούσαν. Πολύ καλή εντύπωση οι τρόποι και η συμπεριφορά όλων. Σίγουρα θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Εύχομαι καλές δουλειές.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ελενα79
Μεταφορά:

Ευχαριστος άνθρωπος εξυπηρετικοτατος.μας έκανε τη δουλειά όπως θέλαμε χωρίς χρόνοτριβες

Κριτικές:
5
Χρήστης:
stellapnp
Μεταφορά:

Πολυ εξυπηρετικα τα παιδια, τελεια δουλεια!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΣΟΥΚΑΚΗ
Μεταφορά:

ευχαριστούμε πολύ το γραφείο ovelix για την άριστη συνεργασία μας και για την άμεση εξυπηρέτηση! να το προτιμήσετε σε κάθε περίπτωση!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
toulis
Μεταφορά:

ΜΠΡΑΒΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟΙ!!!ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥ ΕΥΓΕΝΙΚΑ.ΑΨΟΓΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Κριτικές: