Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 254, 145 64 – Νέα Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 800 38 68
Fax: 210 62 52 781